Algemene Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Boki. De termen "wij," "ons," en "onze" op deze site verwijzen naar Boki. Boki biedt deze website en alle informatie, tools en diensten die via deze website aan jou - de gebruiker - worden aangeboden onder de voorwaarde dat je akkoord gaat met alle bepalingen, voorwaarden en mededelingen zoals hierin opgenomen. Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maak je gebruik van onze "Service" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden (hierna aangeduid als "Algemene Voorwaarden" of "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hieronder wordt verwezen of die zijn gekoppeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief gebruikers die de site bezoeken, leveranciers, klanten, handelaren en/of personen die inhoud bijdragen. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Als je delen van de site gebruikt of bezoekt, ga je ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden bindend zijn voor jou. Indien je niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze overeenkomst, mag je de website niet bezoeken of geen gebruik maken van enige dienst. In de mate dat deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel kunnen worden toegevoegd. De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is altijd te vinden op deze pagina. We behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te publiceren. Jij bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van deze pagina om te zien of er iets is veranderd. Jouw voortgezet gebruik van de website na het publiceren van wijzigingen betekent dat je deze wijzigingen accepteert. Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij bieden ons het online handelsplatform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

Artikel 1 - Algemene voorwaarden online winkel Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden verklaar je dat je de wettelijke leeftijd hebt volgens de wetten van jouw land van verblijf, of dat je, als volwassene, ons toestemming hebt gegeven onder de wetten van jouw land van verblijf voor minderjarigen voor wie je verantwoordelijk bent, om deze site te gebruiken. Je mag onze producten niet gebruiken voor onwettige of ongeautoriseerde doeleinden. Je mag ook niet in strijd handelen met de wetten van jouw rechtsgebied (inclusief auteursrechtwetten) bij het gebruik van de Service. Je mag geen wormen, virussen of schadelijke code doorsturen. Het niet naleven van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van jouw diensten.

Artikel 2 - Algemene bepalingen We behouden ons het recht voor om onze diensten aan iedereen om welke reden dan ook en op elk moment te weigeren. Je erkent dat jouw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) zonder versleuteling kan worden verzonden en (a) kan worden verzonden over verschillende netwerken; en (b) kan worden gewijzigd om te voldoen aan de technische vereisten die zijn gesteld door aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie is altijd versleuteld bij verzending over netwerken. Je gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig element op de website waarmee de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De koppen in deze overeenkomst zijn alleen voor jouw gemak en hebben geen invloed op deze Voorwaarden, noch beïnvloeden ze deze anderszins.

Artikel 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van informatie We zijn niet verantwoordelijk als informatie op deze site onjuist, onvolledig of verouderd is. Het materiaal op deze site wordt alleen verstrekt als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor beslissingen, zonder primaire, meer accurate, meer volledige of meer recente informatie te raadplegen. Als je vertrouwt op het materiaal op deze site, doe je dit op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn van nature niet up-to-date en worden alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor het controleren van wijzigingen op onze site.

Artikel 4 - WIJZIGING VAN PRIJZEN EN DIENSTEN Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de Service of een deel ervan periodiek en zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

Artikel 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online worden aangeboden via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons Retourbeleid. We doen ons best om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van jouw computer alle kleuren correct weergeeft. We behouden ons het recht voor om de verkoop van onze producten of diensten te beperken aan bepaalde personen, regio's of jurisdicties, zonder daartoe verplicht te zijn. We kunnen dit recht afzonderlijk uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheid producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen en prijzen van producten kunnen op elk moment en naar ons eigen goeddunken worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product niet meer aan te bieden. Een aanbod op deze site voor een product of dienst is nietig waar een dergelijk aanbod verboden is. We staan niet garant voor de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die je koopt of verkrijgt, of dat fouten in de Service worden gecorrigeerd.

Artikel 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE We behouden ons het recht voor om bestellingen die je bij ons plaatst te weigeren. Aankopen kunnen door ons naar eigen goeddunken worden beperkt of geannuleerd, per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen ook worden opgelegd aan bestellingen via dezelfde klantaccount of creditcard, en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of bezorgadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we je hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres en/of het factuuradres of telefoonnummer dat je hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te weigeren waarvan wij geloven of vermoeden dat ze zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs. Je stemt ermee in om bij elke aankoop in onze winkel actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken. Je stemt ermee in om jouw accountinformatie en andere informatie, inclusief jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, indien nodig tijdig bij te werken, zodat we je kunnen factureren en indien nodig contact met je kunnen opnemen. Lees ons Retourbeleid voor meer informatie.

Artikel 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN We kunnen je toegang geven tot tools van derden die we niet zelf controleren en waarover we geen controle of invloed hebben. Je gaat ermee akkoord dat toegang tot dergelijke tools aan jou wordt verstrekt "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, voorwaarde of ondersteuning van onze kant. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of in verband met jouw gebruik van optionele tools van derden. Je gebruikt optionele tools die via de Site worden aangeboden op eigen risico, en je moet ervoor zorgen dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder dergelijke tools worden geleverd door de relevante derde partij-verkopers. Als we besluiten om nieuwe services en/of functies aan te bieden via de website (zoals de introductie van nieuwe tools en bronnen), zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op dergelijke nieuwe functies en/of services.

Artikel 8 - LINKS NAAR DERDEN Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar externe websites waarmee we geen enkele verbinding hebben. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid te onderzoeken of te beoordelen, en we bieden geen garantie of aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materialen van derden of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van derden. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, tools of inhoud of andere transacties met betrekking tot websites van derden. Lees zorgvuldig de beleidsregels en praktijken van derden voordat je een transactie met hen aangaat. Klachten, claims, problemen of vragen over producten van derden moeten aan die derde partij worden gericht.

ARTIKEL 9 - REACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS Indien je iets indient op ons verzoek (bijvoorbeeld als onderdeel van een wedstrijd) of vrijwillig creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, zowel online, per e-mail, per reguliere post of anderszins (gezamenlijk aangeduid als "Reacties"), ga je ermee akkoord dat we op elk moment en zonder beperking elke reactie die je ons stuurt kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn niet verplicht om (1) enige reactie vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor enige reactie; of (3) te reageren op enige reactie. Zonder daartoe verplicht te zijn, kunnen we elke inhoud beoordelen, bewerken of verwijderen waarvan wij, naar ons eigen goeddunken, vinden dat deze onwettig, misbruikend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten van een partij. Je gaat ermee akkoord om geen reacties te plaatsen die inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerkrechten, het recht op privacy, persoonlijkheidsrechten, of andere subjectieve of eigendomsrechten. Je stemt er verder mee in geen reacties te plaatsen die lasterlijk zijn of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of die computervirussen of andere schadelijke code bevatten die de functionaliteit of werking van de Service of enige gerelateerde website kunnen beïnvloeden. Je mag geen valse e-mailadressen gebruiken of je voordoen als iemand anders, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de bron van enige reactie. Je bent als enige verantwoordelijk voor alle reacties die je plaatst en voor hun nauwkeurigheid. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor reacties die door jou of een derde partij worden geplaatst.

 

ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS Ons Privacybeleid regelt hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Lees ons Privacybeleid hier.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES Onze site of de Service kan typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transporttijden en beschikbaarheid. Als informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, behouden we ons het recht voor om op elk moment fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je een bestelling hebt geplaatst). We verplichten ons niet om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief prijsinformatie, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als de Service of een gerelateerde website een datum vermeldt waarop informatie is bijgewerkt of vernieuwd, betekent dit niet dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK Naast andere verboden zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden, mag je de site en de inhoud ervan niet gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, nationale of lokale wet- en regelgeving te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van anderen; (e) om te pesten, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etnische of nationale afkomst, ras, leeftijd of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verzenden; (g) om virussen of andere schadelijke code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of enige gerelateerde website, andere websites of het internet kan beïnvloeden; (h) om persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawling of scraping; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiliging van de Service of enige gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om je gebruik van de Service of enige gerelateerde website te beëindigen op grond van deze verboden gebruiksbepaling.

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIE; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID We garanderen niet dat onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn tijdens jouw gebruik. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden bereikt door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. Je gaat ermee akkoord dat we de Service periodiek onbeperkt kunnen verwijderen en op elk moment kunnen beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. Je gaat uitdrukkelijk akkoord met het feit dat je de Service volledig op eigen risico gebruikt en dat je uitsluitend verantwoordelijk bent voor het risico van de beschikbaarheid van de Service. De Service en alle producten en diensten die je via de Service worden aangeboden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) worden aan jou verstrekt "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie, voorwaarde of ondersteuning van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel of niet-inbreuk. In geen geval zullen Boki, onze directeuren, functionarissen, gelieerde ondernemingen, agenten, vertegenwoordigers, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele of speciale schade, strafschade of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief schade voor verlies van winst, verlies van omzet, verlies van besparingen of gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van een overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van de Service of van producten die via de Service zijn verkregen, of voor enige andere vordering op enigerlei wijze gerelateerd aan jouw gebruik van de Service of van een product, inclusief claims met betrekking tot fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid voor dergelijke schade beperkt tot het volledige bedrag dat door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING Je stemt ermee in Boki en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, directeuren, functionarissen, (handels)agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke vordering of eis van derden, inclusief redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit jouw schending van deze Algemene Voorwaarden of de daarin door verwijzing opgenomen documenten, of uit een schending door jou van enige bepaling van wet- of regelgeving of van de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - DEELBAARHEID Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft deze bepaling van kracht voor zover toegestaan door de wet en wordt deze als afzonderlijk beschouwd van deze Algemene Voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING De verplichtingen en verplichtingen die door de partijen zijn aangegaan vóór de datum van beëindiging, overleven de beëindiging van deze Overeenkomst in alle gevallen. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht totdat deze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, of door onze website niet langer te bezoeken. Indien wij naar ons eigen goeddunken van mening zijn of vermoeden dat je hebt nagelaten te voldoen aan enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij deze Overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle tot en met de datum van beëindiging verschuldigde bedragen. Bovendien kunnen we je ook de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling. Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website zijn gepubliceerd of met betrekking tot de Service, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons en regelen jouw gebruik van de Service. Ze vervangen alle eerdere en bestaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, communicatie en voorstellen tussen jou en ons (inclusief eerdere versies van de Algemene Voorwaarden). Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden voor meerdere interpretaties vatbaar is, kan deze niet tegen ons worden geïnterpreteerd.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT Deze Algemene Voorwaarden en alle andere overeenkomsten waarbij wij je de diensten leveren, worden uitsluitend uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van J.J.Cremerplein 24-4, Amsterdam, 1054TL, Nederland.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

De toepasselijke versie van de Algemene Voorwaarden is altijd te vinden op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te publiceren. Jij bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van onze website om te zien of er iets is veranderd. Jouw voortdurende bezoek aan onze website of het gebruik van de Service nadat wij wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden hebben gepost, zal worden beschouwd als jouw acceptatie van die wijzigingen.

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gestuurd naar info@boki-baskets.com.